[1]
I. Sirkeci, J. H. Cohen, and P. Yazgan, “Türk göç kültürü: Türkiye ile Almanya arasında göç hareketleri, sosyo-ekonomik kalkınma ve çatışma - Turkish culture of migration: Flows between Turkey and Germany, socio-economic development and conflict”, Migrat. Lett., vol. 9, no. 4, pp. 373–386, Dec. 2012.