Sirkeci, I., Cohen, J. H. and Yazgan, P. (2012) “Türk göç kültürü: Türkiye ile Almanya arasında göç hareketleri, sosyo-ekonomik kalkınma ve çatışma - Turkish culture of migration: Flows between Turkey and Germany, socio-economic development and conflict”, Migration Letters. London, UK, 9(4), pp. 373–386. doi: 10.33182/ml.v9i4.123.