(1)
Sirkeci, I.; Cohen, J. H.; Yazgan, P. Türk göç kültürü: Türkiye Ile Almanya arasında göç Hareketleri, Sosyo-Ekonomik kalkınma Ve çatışma - Turkish Culture of Migration: Flows Between Turkey and Germany, Socio-Economic Development and Conflict. Migrat. Lett. 2012, 9, 373-386.